Aura

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Aura and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎português • ‎русский
Kirlian fotografie van een vingertop

Een lichtgevende uitwaseming of ‘elektromagnetisch’ veld dat het fysieke lichaam omringt, vaak gelijkgesteld met het astrale lichaam.

Een halo of stralenkrans geassocieerd met de heiligen, die voortkomt uit de ziel en de blauwdruk van de ziel, welke de hemelse of aardse patronen weerspiegelt, afhankelijk van de vrije wil.

De karakteristieke straling van bewust leven en anorganische objecten, zoals vastgelegd in de Kirlian fotografie.

Adem of atmosfeer die de vier lagere lichamen en de chakra’s van de mens omringt en doordringt, waarop de indrukken, gedachten, gevoelens, woorden, en handelingen van het individu zijn opgetekend, inclusief zijn karma en de optekeningen van vorige levens.

De hooggeladen cirkel van heilig vuur die de Christus, een Opgevaren Meester, engel, Elohim of Kosmisch Wezen omringt, overdraagbaar als ‘genade’ aan eenieder aan wie zij het willen geven.

Een spirituele corona, het L-veld of Levensveld genoemd (astraal-etherisch omhulsel) die de mensheid en organisch leven omringt, en de gezondheid, vitaliteit en levensduur van het fysieke lichaam of organisme reguleert en weerspiegelt.

Voor meer informatie

Kuthumi en Djwal Kul, The Human Aura: How to Activate and Energize Your Aura and Chakras

Bronnen

Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, Saint Germain over Alchemie