Kolmen ensimmäisen juurirodun kultainen aikakausi

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Golden age of the first three root races and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎español • ‎suomi

Kolme ensimmäistä juurirotua olivat elämänaaltoja, jotka tulivat esiin henkikipinöinä Suuresta Keskusauringosta. Heidän sielunsa laskeutuivat muotoon saavuttaakseen itsemestaruuden ajassa ja paikassa. Heidän oli määrä ilmentää tiheämmillä sfääreillä Kaikkivaltiaan Logoin heidän sisimpäänsä sulkeman Todellisen Kuvan puhdas käsite. Kolmen kultaisen aikakauden aikana nämä elämänaallot elivät puhtaudessa ja viattomuudessa – vailla pahuutta ja itsekkäitä motiiveja, vailla kaksinaisuutta ja lihallista halua, vailla keinotekoista tietoisuutta ja sen energiaverhoa.

Elämän evoluutio Emämaassa (Lemurialla) ja sen siirtokunnissa edusti Hengen alkuperäistä sysäystä Aineeseen tällä planeetalla. Varhaiset juurirodut saattoivat päätökseen jumalallisen suunnitelmansa syklit useiden kultaisten aikakausien aikana. Kultaiset aikakaudet saavuttivat huippunsa ennen syntiinlankeemusta. Maskuliininen säde (Hengen laskeutuvat spiraalit) toteutui feminiinisen säteen kautta (Aineen nousevat spiraalit) muodon maailmassa.

Juurirodut ja säteet

Kun ensimmäisen juurirodun jäsenet saivat yksilölliset suunnitelmansa valmiiksi ja alkoivat ylösnousta, he ottivat Hierarkiassa paikat, joilla he ylhäällä olevassa luovassa järjestelmässä vahvistivat alhaalla keräämiään voimakertymiä. Suuren Valkoisen Veljeskunnan retriittejä ja keskuksia perustettiin vähitellen ja ensimmäisen juurirodun jäsenet nousivat täyttämään ne asemat, jotka olivat välttämättömiä jatkuvasti laajenevalle ja rajoja ylittävälle valon magnetisoimiselle planeettakeholla.

Ensimmäisen juurirodun alkuaikoina avattiin Royal Teton -retriitti kodiksi Manulle ja keskukseksi seitsemälle rakastetulle arkkienkelille ja heidän täydentäjilleen, jotka myös olivat ankkuroineet liekkinsä yli koko planeettakehon.

Elohimin voimakentät olivat niin ikään ehjiä maan chakroja. Maa oli tuolloin läpinäkyvää kristallia, joka kausaalikehon jäljennöksenä heijasti seitsemää sädettä. Pohjois- ja etelänavoilla Alfan ja Omegan säteet pitivät maapallon täydellisessä tasapainossa.

Kaikkiaan seitsemän juurirodun kohtalona on ruumiillistua tällä planeetalla. Nämä juurirodut tulevat esiin seitsemän säteen mukaisessa järjestyksessä. Niinpä ensimmäinen juurirotu loi Lain, Jumalan tahdon ja täydellisen jumalallisen suunnitelman perustan kaikille niitä seuraaville juuriroduille.

Kun ensimmäinen juurirotu oli saanut päätökseen jumalallisen suunnitelmansa ja ylösnoussut takaisin Jumalan sydämeen, toinen juurirotu syntyi samalla tavalla kuin ensimmäinenkin rakentuen jo valmiina olevaan malliin. Tämän juurirodun jäsenien tehtävänä oli toteuttaa toista, jumalallisen valaistumisen sädettä. He lisäsivät malliin sen, mitä heidät oli koulutettu ilmentämään Jumalan suuren kausaalikehon keltaisella sfäärillä. Sitten ilmaantui kolmas juurirotu, toteutti kolmannen, jumalallisen rakkauden säteen ja palasi Jumalan sydämeen. Näin kolminaisliekin toiminta tuli valmiiksi.

Pahan poissaolo

Pahan elementin täydellinen poissaolo näistä kultaisista aikakausista ei vähentänyt elämän suolaa eikä elämän monimuotoisuutta! Päinvastoin. Kaikilla oli suora pääsy Todelliseen Kuvaan. Siihen sisältyvät rajattomat mahdollisuudet tieteellisiin löytöihin ja taiteelliseen ilmaisuun sekä Totuuden ääretön monivivahteisuus ja sävyt kohottivat näiden kehittymässä olevien toimintaa ja luovia mahdollisuuksia. Hierarkian kosmiseen järjestykseen vihkiytymisen haaste sai miljoonat ihmiset iloisesti kapuamaan kasvavan itsemestaruuden tikapuita ylöspäin. Jokainen askel avasi uusia maailmoja valloitettavaksi. Kun Jumala loi ihmisen ja maailmankaikkeuden, hän ei sisällyttänyt pahaa suunnitelmaan olennaisena osana, välttämättömänä taustana hyvälle.

Kosmisten olentojen ja kunkin juurirodun Manun ohjauksen alaisuudessa nämä sivilisaatiot heijastivat neliönmuotoisen kaupungin ylläpitämiä korkeimpia kulttuurisia ja tieteellisiä mittapuita. Kaikki tunnustivat universaalin kohtalonsa olennaisiksi osatekijöiksi yksilön itsemestaruudesta kumpuavan ilon sekä vapauden, joka syntyy elementtien hallitsemisesta Jumalan lakien kurinalaisen noudattamisen seurauksena.

Rohkeat sielut uljaassa uudessa maailmassa näkivät universaalin Kristuksen ilmentymän alkunaan ja loppunaan, alkuperänään ja lopullisena päämääränään. Niinpä he pyrkivät laajentamaan ikuisen Kristuksen valoa joka päivä aineellisissa ulottuvuuksissa oleskelunsa aikana. He ymmärsivät "koetusten" merkityksen, ja he halusivat osoittaa pätevyytensä taiteen ja tieteen ilmentämisessä ja Jumalan kätten töiden osaamisessa. He tiesivät, että näin he ansaitsisivat oikeuden laajentaa valtaansa Hengen alueella, saavuttaisivat lopulta kuolemattoman vapautensa ja siirtyisivät korkeampiin maailmoihin Isän monien asuinsijojen loputtomien mahdollisuuksien pariin.

Nämä maan kansalaiset eivät koskaan kadottaneet silmistään näkemystä Todellisuudestaan. He näkivät Kristuksen toisissaan ja rakastivat kaikkia, joiden kanssa heillä oli yhteinen tavoite tulla enemmän Jumalaksi. He rakastivat ihmistä hänen sisäisen arvonsa takia ja hänen elämänvirtansa ainutlaatuisen tarkoituksen vuoksi jo ennen Jumal-ajatuksen kypsymistä hänessä.

Nämä kolme kultaista aikakautta olivat olemassa ennen syntiinlankeemusta, joka esitetään vertauskuvallisesti ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksessa Aatamista ja Eevasta. Ennen kuin ihminen laskeutui tietoisuuteen kaksinaisuudesta ja synnintuntoon ja Lähteestään erossa olemisen tunteeseen, hänen huomionsa ja siten myös hänen energiansa olivat Jumalaan keskittyneitä: Hänen elämänsä oli Jumalan elämää. Vapaan tahdon älykkäällä käytöllä hän omisti Jumalan energiat taivaassa tehtyjen mallien laskemiseen alas maassa tehtyihin malleihin. Liittoa Jumalan ja ihmisen välillä ei oltu rikottu; siksi kun ihminen luovutti kaikkensa Jumalalle, Jumala luovutti kaikkensa hänelle. Tässä ilmeni todellakin täydellinen tasapaino makrokosmoksen ja mikrokosmoksen välillä: kuten ylhäällä, niin alhaalla.

Kultaisen ajan perhe

Jumalallisen yhteiskunnan perusyksikkö on perhe, joka ilmentää Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kolminaisuutta. Varhaisten kultaisten aikojen aikana isä oli Jumalan Hengen, hänen auktoriteettinsa ja isyytensä keskipisteenä kaikkien puolesta. Äiti perheenemäntänä keskitti Pyhää Henkeä ja sen laskeutumista Aineeseen sytyttäen OM-mantran taivaalliset energiat. Eeva, kaiken elävän äiti, oli suunniteltu olemaan Jumalan äitiyden täydellinen ilmentymä.

Isä-äiti-liekkien rakastavan liiton kautta muodostuivat laskeutuvien sielujen kehotemppelit, ja Kristuksen liekkiä ravittiin Jumalan pojissa ja tyttärissä. Tämä kotoa alkava uskon (Isä), toivon (Poika) ja rakkauden (Pyhä Henki) kolminaisuus on perusta kaikelle sille, mitä rakennetaan ihanneyhteiskunnassa ja jokaisessa kultaisessa aikakaudessa. Niissä elämä on Jumal-liekin iloista avautumista jokaisen Henkikipinän sydämessä. Jokainen liekki on nouseva spiraali, joka aaltoilee yhdistyäkseen elämän suloisiin salaisuuksiin.

Hallinto ihanneyhteiskunnassa

Ihanneyhteiskunnassa hallinto ja koulutus ovat välineitä, joiden avulla ihmisen yksilöllisiä mahdollisuuksia voidaan kehittää sopusoinnussa kaikkien yhteisön jäsenten kanssa. Kaikki instituutiot, niin julkiset kuin yksityisetkin, korostavat elämän ykseyttä uskon, toivon ja rakkauden kolmiyhteyden kautta. Nämä käsitetään Jumalan voimana, viisautena ja rakkautena. Kolminaisuus toiminnassa ja pyrkimys erinomaisuuteen kaikissa asioissa ovat motivoivia voimia.

Ihanneyhteiskunnan johtajat ovat pappi-kuningas-tiedemies -tyyppisiä, sillä hallintoa, tiedettä ja uskontoa ei ole erotettu toisistaan, vaan ne nähdään voiman, viisauden ja rakkauden kolmiosaisen liekin ilmentyminä. Valta-asemat temppeleissä sekä valtiollisissa, koulutuksellisissa ja tieteellisissä instituutioissa myönnetään niille vihityille, jotka ovat läpäisseet tietyt itsemestaruuden asteet ja jotka ovat siten päteviä hallitsemaan ja tekemään päätöksiä niiden puolesta, jotka vielä käyvät läpi testejä ja vihkimyksiä, jotka kaikkien on lopulta läpäistävä voittaakseen kuolemattomuutensa.

Kultaisen aikakauden sivilisaation pisimmälle edennyt vihitty hallitsee nämä kolme kosmisen lain haaraa, ja hänestä tulee planeetan hallitseva auktoriteetti. Hän toimii niiden ylösnousseiden mestareiden ja kosmisten olentojen alaisuudessa, jotka sisäisillä tasoilla ovat vastuussa planeetasta. Hän on se pilari, joka seisoo kahdeksikkokuvion yhdyskohdassa, koska hän hallitsee oman maailmansa ja on ottanut hallinnan maan päällä. Hänelle mikrokosmos on planeettakeho ja makrokosmos koko kosmos. (Näin näemme, että ihmisen hallitessa minkä tahansa Jumalan energian osan, siitä tulee hänen mikrokosmoksensa ja hän keskittyy Jumalan Läsnäoloksi tuolle maailmalle.) Hänen tietoisuutensa on Super-Ego, Kristus, jota hän henkilöi niiden miljardien elämänvirtojen puolesta, jotka eivät ole vielä kehittyneet ilmentämään täydellisesti toiminnassaan omaa Kristus-potentiaaliaan. Hänen tietoisuutensa kautta virtaavat Auringon sydämestä tulevat energiat. Hän pitää yllä voiman, viisauden ja rakkauden tasapainoa kaikille planeetalla kehittyville, kun he ilmentävät neliönmuotoisen kaupungin kosmista suunnitelmaa.

Tässä virassaan hän on vastuussa siitä, että hän opettaa ihmisiä samalla tavoin virittäytymään yhdestä suuresta Elämänlähteestä pulppuavaan energiavirtaan. Koska hän on syklien ja maailmankaikkeuden rytmin mestari, hän opettaa ihmisiä hallitsemaan energian nousua ja laskua heidän yksilöllisessä voimakentässään, siirtämään vähitellen tämän yksilöllisen mikrokosmoksen hallinnan planetaarisen mikrokosmoksen hallintaan ja lopulta samaistumaan makrokosmokseen energioiden keskinäisen vaihdon kautta – kuten ylhäällä niin alhaalla.

Hallitsijan täydellinen samaistuminen Todelliseen Minäänsä on hänen mestaruutensa perusta. Sen hän on saavuttanut opiskelemalla ja soveltamalla maailmankaikkeuden lakeja pitkien ajanjaksojen aikana. Kansa osoittaa hänelle kunnioitusta Jumaluuden korkeimpana elävänä ilmentymänä, sillä hän on heille Jumalan voima, viisaus ja rakkaus ruumiillistuneena.

Niillä, jotka tunnustavat Jumalan auktoriteetin ihmisen yli (God over man), on siten oikeus hallita ihanneyhteiskunnassa Jumalan alaisina esimiehinä (God’s overmen); ja tässä on sanan hallinto (government) kaksitahoinen merkitys. Niinpä kun Kristus on jokaisen ihmisen pää ja Olemuksen temppelin tärkein kulmakivi, niin hän on myös ihanneyhteiskunnan pää. Kaikkein pätevin hallitsemaan on se, joka ilmentää suurimmassa määrin Kristustietoisuutta. Siksi universaalin Kristuksen ilmentäminen tunnustetaan yhteiskunnan kaikkien jäsenten korkeimmaksi tavoitteeksi. Kultaisen ajan sivilisaatio ei voi säilyä ilman yhteistä sitoutumista tähän päämäärään. Koska maapallon ihmiset eivät tällä hetkellä jaa tätä päämäärää, ihanneyhteiskuntaa ei ole nykyään olemassa maapallolla.

Koulutus

Kultaisen aikakauden yhteiskunnissa vastikään muodon maailmaan tulleet sielut käyvät läpi erittäin tarkan harjoitus- ja koulutusohjelman. Varhaisina vuosina heille opetetaan psyykeen liittyvää alkeistiedettä sekä miten kehittää aistejaan, jotta he voivat ottaa yhteyttä Todellisuuden fyysisiin ja metafyysisiin ulottuvuuksiin. Heille opetetaan myös, miten sielun kykyjä laajennetaan niin, että kosmosta voidaan tutkia luonnon kautta. Heille opetetaan yhteydenpitoa kaiken elämän kanssa keskittämällä huomio sydämeen ja luomalla kaari kaiken elävän ytimeen, kasvien, puiden ja kukkien ytimeen, itse elementteihin ja atomin tuliseen ytimeen.

Levitaation, presipitaation eli aineellistamisen ja alkemian tieteen hallitseminen ovat myös osa opetussuunnitelmaa sielun kehityksen varhaisvuosina. Korkeampi koulutus perustuu sarjaan vihkimyksiä, jotka johtavat kosmiseen mestaruuteen. Siten yksilöt pätevöityvät tehtäviin hallituksessa, tieteessä, koulutuksessa ja temppelipalveluksessa.

Ihanneyhteiskunnassa epätodellisuuden käsitettä opetetaan vertauskuvallisesti, sillä kehittyvillä sieluilla ei ole suoraa kokemusta keinotekoisesta kuvasta, joka syntyy ihmisen laskiessa katseensa täydellisyydestä epätäydellisyyteen. Niinpä tarvitaan kosmisen historian tutkimista. Muiden maailmojen järjestelmien akashatallenteet käydään huolellisesti lävitse. Kolmen ensimmäisen kultaisen aikakauden aikana kehittymässä olleet sielut saivat runsaasti todisteita sille, miksi heidän oli syytä käyttää vapaata tahtoaan kutsuakseen esiin Jumalan tahdon ja hänen valtakuntansa maan päälle, kun he näkivät alkuperäiset syyt ja kauaskantoiset seuraukset, jotka johtuivat yksilöllisestä ja kollektiivisesta epäonnistumisesta ykseyden mittapuun vaalimisessa muilla planeetoilla.

Elämä kultaisella ajalla

Kolmen ensimmäisen kultaisen aikakauden aikana ennen ihmisen poikkeamista viattomuudesta, kristallilanka oli halkaisijaltaan lähes kolme metriä ja kolminaisliekki ympäröi hänen muotoaan. Ihmisellä oli kirjaimellisesti rajaton energianlähde ja hänen Kristustietoisuutensa oli kaikenkattava.

Terran neitseellisellä maaperällä ensimmäisinä kulkeneet elämänvirrat eivät koskaan tunteneet rajoituksen tai kamppailun tunnetta tai edes nykyisen kaltaisen tiheän fyysisen muodon taakkaa. Heidän käyttämiään voimia pitäisivät ihmeellisinä ne, joiden muisti kattaa vain sen suhteellisen lyhyen ajanjakson, jolloin planeetta on ollut uppoutuneena keinotekoiseen sivilisaatioon ja tietoisuuteen. Sielut ylläpitivät elämää yhdessä kehossa jopa tuhat vuotta. Kun he ruumiillistuivat uudelleen, he säilyttivät aiempien elämiensä muistot ja kyvyt, mukaan lukien saavuttamansa mestaruuden.

Näiden kolmen kultaisen aikakauden aikana ihminen puhui vapaasti Jumalansa kanssa ja oli läheisessä yhteydessä enkeleiden ja elementaalien kanssa. Yhteys kaiken elämän välillä oli rajaton, ja enkelien, elementaalien ja ihmisten välinen yhteistyö oli turmeltumatonta. Ihmiselle annettiin tehtäväksi valvoa luomakuntaa ja työskennellä Jumalan kanssa jumalallisen suunnitelman toteuttamiseksi – suunnitella, keksiä ja ohjata. Elementaaleille, muodon rakentajille, annettiin tärkeä tehtävä saattaa Jumalan ja ihmisen aikomukset ilmentymään. Enkeleille annettiin pyhä tehtävä huolehtia sekä ihmisten että elementaalien hengellisistä ja emotionaalisista tarpeista.

Koko planeetta oli todellinen Eedenin puutarha, ja ihminen söi jokaista hedelmää ja yrttiä. Luonnon auttajat olivat ladanneet ne kuolemattoman Hengen olemuksella, joka antoi energiaa ja elvytti ihmisen mieltä ja muotoa. Koska maa oli läpinäkyvää kuin kristalli, maan keskellä olevan auringon säteet hehkuivat pehmeästi ihmisen jalkojen alla. Lepoaikana ihmisten sielut yhdessä alempien kulkuneuvojensa kanssa latautuivat uutta palvelukierrosta varten, ja tällöin valkotulen ydin hehkui ainaista revontulten kaltaista säteilyään. Täydellinen pimeys oli siis tuntematon, eikä paha energiaverhona (evilenergy veil) ollut sen todellisempaa kuin satukaan.

Ihminen antoi Kaikkivaltiaalle kunnian jokaisesta saavutuksesta. Päivää hallitseva Aurinko oli hänen palvontansa keskipisteenä, symbolina Jumalan ainokaisen Pojan kehkeytymiselle. Jumalan lupaus toteutuisi jokaisessa. Tähdet määrittelivät ajan ja avaruuden välimatkoja ja jättiläismäisinä heijastelivat ihmisen autuaallista palvontaa Yhtä Korkeinta Olentoa kohtaan. Ne olivat kristallikoordinaatteja, jotka merkitsivät ihmisen kulkua menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Ne voimistivat hänen mystisiä taivaallisen ilon tunteitaan, jotka aaltoilivat koko kosmoksen antahkaranassa.

Äidin palvonta

Lemurian sivilisaation perustana oli Äidin palvonta. (Jälleen 1900-luvulla oli Äidin palvonnan määrä tulla etualalle.) Mu:n päätemppelissä Jumalallisen Äidin liekkiä vaalittiin Auringon Kultaiseen Kaupunkiin keskittyneen Jumalallisen Isän liekin koordinaattina. Pyhän tulen papit ja papittaret pitivät yllä kosmisten voimien tasapainoa planeetan elämänaaltojen puolesta jatkuvasti tehtyjen muinaisten rituaalien kautta, joilla kutsuttiin Logosta, sekä Sanan pyhien äänteiden ja mantrojen sävelkulkujen kautta.

Kaikkialle Mu:n kaukaisiin siirtokuntiin perustettiin päätemppeliä ja sen liekkikeskittymää vastaavat Neitsyttietoisuuden pyhäköt. Näin luotiin maan ja auringon välille valokaari, joka ankkuroitiin sekä alhaalla olevaan liekkiin että ylhäällä olevaan liekkiin. Sen kautta välittyivät Logoksen energiat, jotka olivat välttämättömiä muodon ja ainesten materialisoinnille Aineen tasoilla.

Kaukana omista vähäisistä saavutuksistamme olivat ne suuret teknologiset edistysaskeleet, jotka saavutettiin Mu:n vuosisatojen ajan jatkuneen kulttuurin aikana. Ne tuotiin esiin yleismaailmallisen yhteenkuuluvuuden kautta Jumalallisen Äidin kanssa, jonka tietoisuus käsittää kaikkea maan tasolla tapahtuvaa ilmenemistä ohjaavat lait.

Kansa omistautui Jumalan suunnitelmalle, joka tuli ilmi hänen Kaiken-näkevän-silmänsä kautta. Heidän saavutuksensa kaikilla aloilla osoittavat, mihin korkeuksiin sivilisaatio voi kohota, kun Äitiliekkiä kunnioitetaan ja rakastetaan jokaisessa sydämessä ja kun sitä vartioidaan ja laajennetaan hänen nimelleen omistetuissa pyhäköissä. Käy selväksi, että ihmisen lankeemus armosta oli itse asiassa seurausta siitä, että hän luopui Äidin palvonnasta ja käytti väärin peruschakraan sijoitetun siemenatomin energioita. Juuri siemenatomi luo Äitiliekin valon fyysiseen kehoon.

Akashan tallenne

Näiden kolmen ensimmäisen kultaisen aikakauden täydellisyys on tallennettu planeettakeholla akashaan. Nämä Jumalan Pojat ja Tyttäret ovat kaikki nyt kosmisia olentoja. Heidän täyteen kertynyttä voimakertymää voidaan kutsua esiin niiden neljän jäljellä olevan juurirodun voiton puolesta, joiden on määrä toteuttaa kohtalonsa tällä planeetalla. Heidän kaikkien saavutustensa magneettinen voimakenttä on yhä ankkuroituneena maan eetterikehoon kutsuja odottaen.

Katso myös

Kultainen aikakausi

Lemuria

Syntiinlankeemus

Lisätietoa

Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, The Path of the Higher Self, volume 1 of the Climb the Highest Mountain® series, s. 60–67.

Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, The Path to Attainment, s. 278–289.

Lähteet

Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, The Path of the Higher Self, volume 1 of the Climb the Highest Mountain® series, s. 61, 62–63, 64–65, 66–67, 411.

Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, The Path to Immortality.

Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, The Path to Attainment, s. 288.