De Heilige Geest

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Holy Spirit and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎português

De Derde Persoon van de Drie-eenheid; de alomtegenwoordigheid van God; de gespleten vuurtongen die het brandpunt zijn van de Vader-Moeder God, ook wel het heilige vuur genoemd; de energieën van het Leven die de kosmos doordringen. In de hindoedrie-eenheid van Brahma, Vishnu en Shiva correspondeert de Heilige Geest met Shiva, die bekend staat als de Vernietiger en Verlosser omdat zijn allesverterende Liefde, wanneer die wordt aangeroepen in de gebieden van Materie, de krachten van het kwaad bindt en de oorzaak en het gevolg van de wanscheppingen van de mens transmuteert, en hem dus verlost van de gevangenis van karma en diens duistere bewoners.

Prana is de essentie van de Heilige Geest die wij door de heiligvuuradem via de chakra’s in ons opnemen om de vier lagere lichamen te voeden. De Heilige Geest is het brandpunt van het evenwicht van de Vader-Moeder God in de witvuurkern van het bestaan. Het uitdrijven van lage geesten en onzuivere entiteiten wordt bewerkstelligd door het heilige vuur van de Heilige Geest uit naam van de Christus en de IK-BEN-DIE-IK-BEN. De negen gaven van de heilige Geest zijn krachten die aan de dienaren van de Heer worden overgebracht om dood en hel te binden en zijn werken op aarde te verrichten.

De Persoon en de Vlam van de Heilige Geest is de Vertrooster waarvan Jezus beloofde dat die zou komen toen onze Heer wegging – om ons te verlichten, te onderwijzen, en om alle dingen in onze herinnering te brengen die geliefde Jezus ons had geleerd, zowel in de hemel als op aarde.[1] Elke keer wanneer een zoon of dochter van God opvaart naar de Aanwezigheid van de IK-BEN-DIE-IK-BEN, daalt de Heilige Geest neer om de leemte op te vullen en de Aanwezigheid van de Heer op aarde te verheerlijken. Dit is het ritueel van de neerdaling van de Heilige Geest die door Jezus is beloofd aan zijn leerlingen toen de Meester zei: “Blijft gij in de stad van Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit den hoge”,[2] wat plaatsvond met Pinksteren.[3]

De negen gaven van de Heilige Geest zijn 1) het woord van wijsheid, 2) het woord van kennis, 3) geloof, 4) genezing, 5) het verrichten van wonderen, 6) profetie, 7) het onderscheiden van geesten, 8) verschillende soorten tongen, 9) het uitleggen van tongen.[4]

De vertegenwoordiger van de vlam van de Heilige Geest voor de evoluties van de aarde is de opgevaren meester die het ambt van de Maha Chohan bekleedt. De Heilige Geest is de Persoonlijke Onpersoonlijkheid van de Godheid, en is gepositioneerd aan de westkant van de Vierkante Stad.

Zie ook

Het Schema van je Goddelijke Zelf

Maha Chohan

Voor meer informatie

Voor leerlingen over de Heilige Geest in en als Natuur, zie Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, The Path of the Higher Self, volume 1 van de Climb the Highest Mountain® series., pp. 324–26, 343–71, 461–66.

Bronnen

Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, Saint Germain over Alchemie

  1. Johannes 14:16, 26; 16:7.
  2. Lucas 24:49, 51.
  3. Handelingen 2:1–4.
  4. I Korintiërs 12:1, 4–11.