Translations:Holy Spirit/5/nl

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

De vertegenwoordiger van de vlam van de Heilige Geest voor de evoluties van de aarde is de opgevaren meester die het ambt van de Maha Chohan bekleedt. De Heilige Geest is de Persoonlijke Onpersoonlijkheid van de Godheid, en is gepositioneerd aan de westkant van de Vierkante Stad.