Difference between revisions of "Translations:Lanto's Prayer/10/pl"

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
<blockquote>Jestem od dawna waszym nauczycielem, przyjacielem i mentorem; i przyszedłem ponownie upomnieć się o was. W każdej godzinie dnia i nocy, kiedy będziecie chcieli uwolnić się z więzów śmiertelności, zawołajcie do mnie, a ja wyślę ten złoty promień, aby przyspieszyć, przebudzić, uświęcić święty grunt pod waszymi stopami, uświęcony waszym wysiłkiem bycia pełnią Boskiego Płomienia.[1]<ref>Lanto, „Oświecenie na tranzycję: intensyfikacja ogni mądrości”, „Perły mądrości”, tom. 16, nr 41, 14 października 1973 r.  {{POWref|16|41|, October 14, 1973}}</ref></blockquote>
+
<blockquote>Jestem od dawna waszym nauczycielem, przyjacielem i mentorem; i przyszedłem ponownie upomnieć się o was. W każdej godzinie dnia i nocy, kiedy będziecie chcieli uwolnić się z więzów śmiertelności, zawołajcie do mnie, a ja wyślę ten złoty promień, aby przyspieszyć, przebudzić, uświęcić święty grunt pod waszymi stopami, uświęcony waszym wysiłkiem bycia pełnią Boskiego Płomienia.<ref>Lanto, Lanto, “Illumination for Transition: The Intensification of the Fires of Wisdom,” Pearls of Wisdom, vol. 16, no. 41, October 14, 1973. [„Oświecenie na tranzycję: intensyfikacja ogni mądrości”, „Perły mądrości”, tom. 16, nr 41, 14 października 1973 r.] {{POWref|16|41|, October 14, 1973}}</ref></blockquote>

Revision as of 06:12, 26 July 2021

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Lanto's Prayer)
<blockquote>I am your teacher, friend, and mentor of old; and I have come to claim you once again. At any hour of the day or night when you would be free of the bondage of mortality, call to me and I will send forth that golden ray to quicken, to awaken, to hallow the sacred ground beneath your feet made holy by your endeavor to be the fullness of the God Flame.<ref>Lanto, “Illumination for Transition: The Intensification of the Fires of Wisdom,” {{POWref|16|41|, October 14, 1973}}</ref></blockquote>
Translation<blockquote>Jestem od dawna waszym nauczycielem, przyjacielem i mentorem; i przyszedłem ponownie upomnieć się o was. W każdej godzinie dnia i nocy, kiedy będziecie chcieli uwolnić się z więzów śmiertelności, zawołajcie do mnie, a ja wyślę ten złoty promień, aby przyspieszyć, przebudzić, uświęcić święty grunt pod waszymi stopami, uświęcony waszym wysiłkiem bycia pełnią Boskiego Płomienia.<ref>Lanto, Lanto, “Illumination for Transition: The Intensification of the Fires of Wisdom,” Pearls of Wisdom, vol. 16, no. 41, October 14, 1973. [„Oświecenie na tranzycję: intensyfikacja ogni mądrości”, „Perły mądrości”, tom. 16, nr 41, 14 października 1973 r.]  {{POWref|16|41|, October 14, 1973}}</ref></blockquote>

Jestem od dawna waszym nauczycielem, przyjacielem i mentorem; i przyszedłem ponownie upomnieć się o was. W każdej godzinie dnia i nocy, kiedy będziecie chcieli uwolnić się z więzów śmiertelności, zawołajcie do mnie, a ja wyślę ten złoty promień, aby przyspieszyć, przebudzić, uświęcić święty grunt pod waszymi stopami, uświęcony waszym wysiłkiem bycia pełnią Boskiego Płomienia.[1]

  1. Lanto, Lanto, “Illumination for Transition: The Intensification of the Fires of Wisdom,” Pearls of Wisdom, vol. 16, no. 41, October 14, 1973. [„Oświecenie na tranzycję: intensyfikacja ogni mądrości”, „Perły mądrości”, tom. 16, nr 41, 14 października 1973 r.] Pearls of Wisdom, vol. 16, no. 41, October 14, 1973.