Difference between revisions of "Translations:Fohat/3/pl"

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
<blockquote>Błogosławieni, fohatyczne klucze są formułami molekularnymi, które służą do specjalnego wypuszczenia energii [[Special:MyLanguage/chakras|czakr]]. Te energie, gdy są zakodowane w pewnych przejawieniach, mogą sprowadzić na plan Materii dowolną formę manifestacji, dowolną intensywność siedmiu promieni do konkretnego działania lub wyzwania.<ref>{{POWref|24|43}}</ref></blockquote>
+
<blockquote>Błogosławieni, fohatyczne klucze są formułami molekularnymi, które służą do specjalnego wypuszczenia energii [[Special:MyLanguage/chakras|czakr]]. Te energie, gdy są zakodowane w pewnych przejawieniach, mogą sprowadzić na plan Materii dowolną formę manifestacji, dowolną intensywność siedmiu promieni do konkretnego działania lub wyzwania.<ref>{{POWref|24|43}} [Perły Mądrości tom 24 nr 43]</ref></blockquote>

Revision as of 07:00, 1 August 2021

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Fohat)
<blockquote>Fohatic keys, blessed ones, are molecular formulae that are used for a particular release of the energies of the [[chakras]]. These energies, when coded in certain manifestations, can bring to pass in the Matter plane any form of manifestation, any intensity of the seven rays for a specific action or challenge.<ref>{{POWref|24|43}}</ref></blockquote>
Translation<blockquote>Błogosławieni, fohatyczne klucze są formułami molekularnymi, które służą do specjalnego wypuszczenia energii [[Special:MyLanguage/chakras|czakr]]. Te energie, gdy są zakodowane w pewnych przejawieniach, mogą sprowadzić na plan Materii dowolną formę manifestacji, dowolną intensywność siedmiu promieni do konkretnego działania lub wyzwania.<ref>{{POWref|24|43}} [Perły Mądrości tom 24 nr 43]</ref></blockquote>

Błogosławieni, fohatyczne klucze są formułami molekularnymi, które służą do specjalnego wypuszczenia energii czakr. Te energie, gdy są zakodowane w pewnych przejawieniach, mogą sprowadzić na plan Materii dowolną formę manifestacji, dowolną intensywność siedmiu promieni do konkretnego działania lub wyzwania.[1]

  1. Pearls of Wisdom, vol. 24, no. 43. [Perły Mądrości tom 24 nr 43]