Akasza

From TSL Encyclopedia
Revision as of 16:08, 24 June 2021 by Aneta Pers (talk | contribs) (Created page with "Akaśne zapisy")
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎español • ‎polski • ‎português • ‎русский

[Sanskr. od rdzenia „kas”, „być widzialnym, pokazywać się”, „świecić jasno”, „widzieć wyraźnie”]. Eteryczna substancja i wymiar. Pierwotna substancja, najsubtelniejsza niematerialna esencja, która wypełnia całość przestrzeni. Akasza odnosi się do „eterycznej” energii wibrującej z pewną częstotliwością, by wchłonąć, czyli zapisać, wszelkie wrażenia życia.

Zobacz także

Akaśne zapisy

Materiały źródłowe

Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, Saint Germain On Alchemy: Formulas for Self-Transformation