Akasza

From TSL Encyclopedia
Revision as of 15:01, 25 June 2021 by Pduffy (talk | contribs) (Replaced content with "{{SGA-pl}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎español • ‎polski • ‎português • ‎русский

[Sanskr. od rdzenia „kas”, „być widzialnym, pokazywać się”, „świecić jasno”, „widzieć wyraźnie”]. Eteryczna substancja i wymiar. Pierwotna substancja, najsubtelniejsza niematerialna esencja, która wypełnia całość przestrzeni. Akasza odnosi się do „eterycznej” energii wibrującej z pewną częstotliwością, by wchłonąć, czyli zapisać, wszelkie wrażenia życia.

Zobacz także

Akaśne zapisy

Materiały źródłowe

Mark L. Prophet i Elizabeth Clare Prophet: „Saint Germain: o alchemii. Formuły przemiany samego siebie”