Akaśne zapisy

From TSL Encyclopedia
Revision as of 17:57, 29 June 2021 by Aneta Pers (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎español • ‎français • ‎polski • ‎português • ‎русский

Wszystko, co zachodzi w świecie jednostki, zapisane jest w substancji i wymiarze znanym jako akasza. Zapisy te mogą być odczytywane przez adeptów lub osoby o rozwiniętych zdolnościach duszy (psychik). Wniebowstąpiony mistrz lub niewniebowstąpiony adept może patrzeć na zapis tak jak archeolog mógłby patrzeć przez warstwy ziemi. Może patrzeć przez warstwy zapisów i wskazać dowolny wiek lub czas od stworzenia Ziemi i odczytać zapis tego, co wydarzyło się w tym konkretnym punkcie w czasie i przestrzeni.

Materiały źródłowe

Mark L. Prophet i Elizabeth Clare Prophet: „Saint Germain: o alchemii. Formuły przemiany samego siebie