Antichristus

From TSL Encyclopedia
Revision as of 21:41, 7 July 2021 by PeterDuffy (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎português • ‎русский
Part of a series of articles on the
False Hierarchy   Main articles   
False hierarchy
Fallen angels
Antichrist   Individual fallen angels   
Beelzebub
Belial
Lucifer
Samael
Satan
Serpent   Bands of fallen angels   
Nephilim
Watchers
Luciferians
Serpents
Satanists
Satans
Sons of Belial   Branches of the   
   False Hierarchy   
Illuminati
Indian Black Brotherhood
Brotherhood of the Black Raven
False gurus
 

Wanneer met een hoofdletter, de specifieke belichaming van Absoluut Kwaad, het Kwaad. De planetaire wachter-op-de-drempel. ‘Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de Antichristus eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.’

De term wordt ook gebruikt voor dergelijken als Lucifer, Satan, de Wachters, Nephilim, en andere gevallen engelen die ‘hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard’, die in oppositie staan tot het Absolute Goede. Deze verraders van het Woord hebben trouw gezworen aan de krachten van Dood en Hel en gezworen om de geïncarneerde God te vernietigen in zijn kerk, zijn heiligen, en zijn kinderen.

Met een kleine letter, een persoon of kracht antagonistisch aan de Christus, of Licht, in Jezus en de zijnen.

adj. Having the characteristics of Antichrist, denying the Christ potential in the children of God, destroying souls by the perversion of the Person and Light of Christ.

For more information

Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, The Path of Christ or Antichrist

Bronnen

Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, Saint Germain over Alchemie

1 Joh. 2:18, 22; 4:3; 2 Joh. 7; Gen. 6:1-7; Judas 6.