Difference between revisions of "Fohat/pl"

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Fohat")
 
 
(24 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
Concentration of sacred fire released, the creative Light/Energy that is released in response to the [[spoken Word]]; the mysterious electric power of [[cosmic consciousness]], the impelling vital force, which when called into action by divine fiat, moves the evolutions of a universe, a galactic or solar system, or a single human being from the beginning to the completion of a mission. The infinite supreme force behind all subsidiary forces.  
+
Koncentracja wypuszczonego świętego ognia, twórcze Światło/Energia, które jest wypuszczane w odpowiedzi na [[Special:MyLanguage/spoken Word|Słowo mówione]]; nieodgadniona elektryczna moc [[Special:MyLanguage/cosmic consciousness|świadomości kosmicznej]], napędzająca siła życiowa, która - gdy zostaje przywołana do działania przez boski fiat [rozporządzenie, rozkaz] - wprawia w ruch ewolucje wszechświata, układ galaktyczny lub słoneczny czy pojedynczą ludzką istotę od rozpoczęcia aż po ukończenie misji. Nieskończona najwyższa siła stojąca za wszystkimi siłami pomocniczymi.  
  
[[El Morya]] explains:  
+
[[Special:MyLanguage/El Morya|El Morya]] wyjaśnia:  
  
<blockquote>Fohatic keys, blessed ones, are molecular formulae that are used for a particular release of the energies of the [[chakras]]. These energies, when coded in certain manifestations, can bring to pass in the Matter plane any form of manifestation, any intensity of the seven rays for a specific action or challenge.<ref>{{POWref|24|43}}</ref></blockquote>
+
<blockquote>Błogosławieni, fohatyczne klucze są formułami molekularnymi, które służą do specjalnego wypuszczenia energii z [[Special:MyLanguage/chakras|czakr]]. Te energie, gdy są zakodowane w pewnych przejawieniach, mogą sprowadzić na plan Materii dowolną formę manifestacji, dowolną intensywność siedmiu promieni do konkretnego działania lub wyzwania.<ref>{{POWref|24|43}} [Perły Mądrości tom 24 nr 43]</ref></blockquote>
  
[[Omri-Tas]] gives further instruction on the use of fohat:
+
[[Special:MyLanguage/Omri-Tas|Omri-Tas]] podaje więcej wskazówek o użyciu fohatu:
  
<blockquote>The white-fire core of each and every flame is the fohat. And the release of that fire for the creation and the uncreation of matter is accomplished by those who become masters of the sacred fire by practice, by exercising the flame and the [[decree]], and by absolute unselfed love.</blockquote>
+
<blockquote>Ognisto-białym rdzeniem każdego płomienia jest fohat. A wypuszczenie tego ognia w celu stworzenia i zniszczenia materii jest dokonywane przez tych, którzy stają się mistrzami świętego ognia dzięki praktyce, używaniu płomienia i [[Special:MyLanguage/decree|dekretu]] oraz absolutnej bezinteresownej miłości.</blockquote>
  
<blockquote>Absolute God-Love complemented by Wisdom and the perfect devotion to the Will of God is the key to your [[adeptship]] which, I tell you, you can gain by this diligence in the exercise of the [[science of the spoken Word]], being mindful of all other requirements of the balancing of the threefold flame. And you will find that until you step from the outer periphery of the flame to its white fire core, your own [[Holy Christ Self]] does stand in the center and will release in answer to your call as much of that fohat as the Law will allow, as much as it is safe for you to have in your aura, given your present attainment.<ref>{{POWref|27|50A}}</ref></blockquote>
+
<blockquote>Absolutna Boska Miłość, uzupełniona Mądrością i doskonałym wielbieniem Woli Bożej, jest kluczem do waszego [[Special:MyLanguage/adeptship|mistrzowstwa]], które, mówię wam, możecie osiągnąć dzięki tej pilności w ćwiczeniu się w [[Special:MyLanguage/science of the spoken Word|nauce o Słowie mówionym]], pamiętając o wszystkich innych wymogach do zrównoważenia troistego płomienia. I odkryjecie, że gdy przejdziecie z obrzeża płomienia do jego białego ognistego rdzenia, wasze [[Special:MyLanguage/Holy Christ Self|Święte Chrystusowe Ja]] znajduje się w centrum i wypuści w odpowiedzi na wasze wołanie tyle fohatu, na ile Prawo pozwoli, i tyle, ile jest bezpiecznie dla was, byście mieli go w waszej aurze, mając na uwadze stan waszego obecnego osiągnięcia.<ref>{{POWref|27|50A}} [Perły Mądrości tom 27 nr 50A]</ref></blockquote>
  
== Sources ==
+
== Materiały źródłowe ==
  
{{AN}}, p. 106.
+
{{AN}} [Zapiski z Aśramu], str. 106.
  
 
<references />
 
<references />

Latest revision as of 07:12, 1 August 2021

Other languages:
English • ‎español • ‎polski

Koncentracja wypuszczonego świętego ognia, twórcze Światło/Energia, które jest wypuszczane w odpowiedzi na Słowo mówione; nieodgadniona elektryczna moc świadomości kosmicznej, napędzająca siła życiowa, która - gdy zostaje przywołana do działania przez boski fiat [rozporządzenie, rozkaz] - wprawia w ruch ewolucje wszechświata, układ galaktyczny lub słoneczny czy pojedynczą ludzką istotę od rozpoczęcia aż po ukończenie misji. Nieskończona najwyższa siła stojąca za wszystkimi siłami pomocniczymi.

El Morya wyjaśnia:

Błogosławieni, fohatyczne klucze są formułami molekularnymi, które służą do specjalnego wypuszczenia energii z czakr. Te energie, gdy są zakodowane w pewnych przejawieniach, mogą sprowadzić na plan Materii dowolną formę manifestacji, dowolną intensywność siedmiu promieni do konkretnego działania lub wyzwania.[1]

Omri-Tas podaje więcej wskazówek o użyciu fohatu:

Ognisto-białym rdzeniem każdego płomienia jest fohat. A wypuszczenie tego ognia w celu stworzenia i zniszczenia materii jest dokonywane przez tych, którzy stają się mistrzami świętego ognia dzięki praktyce, używaniu płomienia i dekretu oraz absolutnej bezinteresownej miłości.

Absolutna Boska Miłość, uzupełniona Mądrością i doskonałym wielbieniem Woli Bożej, jest kluczem do waszego mistrzowstwa, które, mówię wam, możecie osiągnąć dzięki tej pilności w ćwiczeniu się w nauce o Słowie mówionym, pamiętając o wszystkich innych wymogach do zrównoważenia troistego płomienia. I odkryjecie, że gdy przejdziecie z obrzeża płomienia do jego białego ognistego rdzenia, wasze Święte Chrystusowe Ja znajduje się w centrum i wypuści w odpowiedzi na wasze wołanie tyle fohatu, na ile Prawo pozwoli, i tyle, ile jest bezpiecznie dla was, byście mieli go w waszej aurze, mając na uwadze stan waszego obecnego osiągnięcia.[2]

Materiały źródłowe

El Morya, Ashram Notes [Zapiski z Aśramu], str. 106.

  1. Pearls of Wisdom, vol. 24, no. 43. [Perły Mądrości tom 24 nr 43]
  2. Pearls of Wisdom, vol. 27, no. 50A. [Perły Mądrości tom 27 nr 50A]