Difference between revisions of "Fohat/pl"

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Omri-Tas podaje więcej wskazówek o używaniu fohatu:")
(Created page with "<blockquote>Ognisto-białym rdzeniem każdego płomienia jest fohat. A wypuszczenie tego ognia w celu stworzenia i zniszczenia materii jest dokonywane przez tych, którzy staj...")
Line 8: Line 8:
 
Omri-Tas podaje więcej wskazówek o używaniu fohatu:
 
Omri-Tas podaje więcej wskazówek o używaniu fohatu:
  
<blockquote>The white-fire core of each and every flame is the fohat. And the release of that fire for the creation and the uncreation of matter is accomplished by those who become masters of the sacred fire by practice, by exercising the flame and the [[decree]], and by absolute unselfed love.</blockquote>
+
<blockquote>Ognisto-białym rdzeniem każdego płomienia jest fohat. A wypuszczenie tego ognia w celu stworzenia i zniszczenia materii jest dokonywane przez tych, którzy stają się mistrzami świętego ognia dzięki praktyce, używaniu płomienia i dekretu oraz absolutnej bezinteresownej miłości.</blockquote>
  
 
<blockquote>Absolute God-Love complemented by Wisdom and the perfect devotion to the Will of God is the key to your [[adeptship]] which, I tell you, you can gain by this diligence in the exercise of the [[science of the spoken Word]], being mindful of all other requirements of the balancing of the threefold flame. And you will find that until you step from the outer periphery of the flame to its white fire core, your own [[Holy Christ Self]] does stand in the center and will release in answer to your call as much of that fohat as the Law will allow, as much as it is safe for you to have in your aura, given your present attainment.<ref>{{POWref|27|50A}}</ref></blockquote>
 
<blockquote>Absolute God-Love complemented by Wisdom and the perfect devotion to the Will of God is the key to your [[adeptship]] which, I tell you, you can gain by this diligence in the exercise of the [[science of the spoken Word]], being mindful of all other requirements of the balancing of the threefold flame. And you will find that until you step from the outer periphery of the flame to its white fire core, your own [[Holy Christ Self]] does stand in the center and will release in answer to your call as much of that fohat as the Law will allow, as much as it is safe for you to have in your aura, given your present attainment.<ref>{{POWref|27|50A}}</ref></blockquote>

Revision as of 06:38, 1 August 2021

Other languages:
English • ‎español • ‎polski • ‎русский

Koncentracja wypuszczonego świętego ognia, twórcze Światło/Energia, które jest wypuszczane w odpowiedzi na Słowo mówione; nieodgadniona elektryczna moc kosmicznej świadomości, napędzająca siła życiowa, która - gdy zostaje przywołana do działania przez boski fiat [rozporządzenie, rozkaz] - wprawia w ruch ewolucje wszechświata, układ galaktyczny lub słoneczny czy pojedynczą ludzką istotę od rozpoczęcia aż po ukończenie misji. Nieskończona najwyższa siła stojąca za wszystkimi siłami pomocniczymi.

El Morya wyjaśnia:

Błogosławieni, fohatyczne klucze są formułami molekularnymi, które służą do specjalnego wypuszczenia energii z czakr. Te energie, gdy są zakodowane w pewnych przejawieniach, mogą sprowadzić na plan Materii dowolną formę manifestacji, dowolną intensywność siedmiu promieni do konkretnego działania lub wyzwania.[1]

Omri-Tas podaje więcej wskazówek o używaniu fohatu:

Ognisto-białym rdzeniem każdego płomienia jest fohat. A wypuszczenie tego ognia w celu stworzenia i zniszczenia materii jest dokonywane przez tych, którzy stają się mistrzami świętego ognia dzięki praktyce, używaniu płomienia i dekretu oraz absolutnej bezinteresownej miłości.

Absolute God-Love complemented by Wisdom and the perfect devotion to the Will of God is the key to your adeptship which, I tell you, you can gain by this diligence in the exercise of the science of the spoken Word, being mindful of all other requirements of the balancing of the threefold flame. And you will find that until you step from the outer periphery of the flame to its white fire core, your own Holy Christ Self does stand in the center and will release in answer to your call as much of that fohat as the Law will allow, as much as it is safe for you to have in your aura, given your present attainment.[2]

Sources

El Morya, Ashram Notes, p. 106.

  1. Pearls of Wisdom, vol. 24, no. 43.
  2. Pearls of Wisdom, vol. 27, no. 50A.