Difference between revisions of "Holy Spirit/nl"

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
(23 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
De Derde Persoon van de Drie-eenheid; de alomtegenwoordigheid van God; de gespleten vuurtongen die het brandpunt zijn van de [[Father-Mother God|Vader-Moeder God]], ook wel het [[heilige vuur|sacred fire]] genoemd; de energieën van het Leven die de [[kosmos|cosmos]] doordringen. In de hindoedrie-eenheid van [[Brahma]], [[Vishnu]] en [[Shiva]] correspondeert de Heilige Geest met Shiva, die bekend staat als de Vernietiger en Verlosser omdat zijn allesverterende Liefde, wanneer die wordt aangeroepen in de gebieden van [[Materie|Matter]], de krachten van het [[kwaad|evil]] bindt en de oorzaak en het gevolg van de wanscheppingen van de mens transmuteert, en hem dus verlost van de gevangenis van [[karma]] en diens duistere bewoners.  
+
De Derde Persoon van de Drie-eenheid; de alomtegenwoordigheid van God; de gespleten vuurtongen die het brandpunt zijn van de [[Special:MyLanguage/Father-Mother God|Vader-Moeder God]], ook wel het [[Special:MyLanguage/sacred fire|heilige vuur]] genoemd; de energieën van het Leven die de [[Special:MyLanguage/cosmos|kosmos]] doordringen. In de hindoedrie-eenheid van [[Special:MyLanguage/Brahma|Brahma]], [[Special:MyLanguage/Vishnu|Vishnu]] en [[Special:MyLanguage/Shiva|Shiva]] correspondeert de Heilige Geest met Shiva, die bekend staat als de Vernietiger en Verlosser omdat zijn allesverterende Liefde, wanneer die wordt aangeroepen in de gebieden van [[Special:MyLanguage/Matter|Materie]], de krachten van het [[Special:MyLanguage/evil|kwaad]] bindt en de oorzaak en het gevolg van de wanscheppingen van de mens transmuteert, en hem dus verlost van de gevangenis van [[Special:MyLanguage/karma|karma]] en diens duistere bewoners.  
  
Prana is de essentie van de Heilige Geest die wij door de heiligvuuradem via de chakra’s in ons opnemen om de vier lagere lichamen te voeden. De Heilige Geest is het brandpunt van het evenwicht van de Vader-Moeder God in de witvuurkern van het bestaan. Het uitdrijven van lage geesten en onzuivere entiteiten wordt bewerkstelligd door het heilige vuur van de Heilige Geest uit naam van de Christus en de IK-BEN-DIE-IK-BEN. De negen gaven van de heilige Geest zijn krachten die aan de dienaren van de Heer worden overgebracht om dood en hel te binden en zijn werken op aarde te verrichten.  
+
[[Special:MyLanguage/Prana|Prana]] is de essentie van de Heilige Geest die wij door de [[Special:MyLanguage/sacred fire breath|heiligvuuradem]] via de [[Special:MyLanguage/chakra|chakra]]’s in ons opnemen om de [[Special:MyLanguage/four lower bodies|vier lagere lichamen]] te voeden. De Heilige Geest is het brandpunt van het evenwicht van de Vader-Moeder God in de witvuurkern van het bestaan. Het uitdrijven van lage geesten en onzuivere entiteiten wordt bewerkstelligd door het heilige vuur van de Heilige Geest uit naam van de [[Special:MyLanguage/Christ|Christus]] en de [[Special:MyLanguage/I AM THAT I AM|IK-BEN-DIE-IK-BEN]]. De negen gaven van de heilige Geest zijn krachten die aan de dienaren van de Heer worden overgebracht om dood en hel te binden en zijn werken op aarde te verrichten.  
  
The Person and the Flame of the Holy Spirit is the Comforter whom [[Jesus]] promised would come when our Lord took his leave—to enlighten us, to teach us, and to bring all things to our remembrance that beloved Jesus has taught us, both in heaven and on earth.<ref>John 14:16, 26; 16:7.</ref> Each time a son or daughter of God ascends into the Presence of the [[I AM THAT I AM]], the Holy Spirit descends to fill the void and to magnify the Lord’s Presence on earth. This is the ritual of the descent of the Holy Ghost promised by Jesus to his disciples when the Master said, “Tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high,<ref>Luke 24:49, 51.</ref> which took place on [[Pentecost]].<ref>Acts 2:1–4.</ref>
+
De Persoon en de Vlam van de Heilige Geest is de Vertrooster waarvan [[Special:MyLanguage/Jesus|Jezus]] beloofde dat die zou komen toen onze Heer wegging – om ons te verlichten, te onderwijzen, en om alle dingen in onze herinnering te brengen die geliefde Jezus ons had geleerd, zowel in de hemel als op aarde.<ref>Johannes 14:16, 26; 16:7.</ref> Elke keer wanneer een zoon of dochter van God opvaart naar de Aanwezigheid van de [[Special:MyLanguage/I AM THAT I AM|IK-BEN-DIE-IK-BEN]], daalt de Heilige Geest neer om de leemte op te vullen en de Aanwezigheid van de Heer op aarde te verheerlijken. Dit is het ritueel van de neerdaling van de Heilige Geest die door Jezus is beloofd aan zijn leerlingen toen de Meester zei: “Blijft gij in de stad van Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit den hoge”,<ref>Lucas 24:49, 51.</ref> wat plaatsvond met [[Special:MyLanguage/Pentecost|Pinksteren]].<ref>Handelingen 2:1–4.</ref>
  
The nine gifts of the Holy Spirit are 1) the word of wisdom, 2) the word of knowledge, 3) faith, 4) healing, 5) the working of miracles, 6) prophecy, 7) the discerning of spirits, 8) divers kinds of tongues, 9) the interpretation of tongues.<ref>I Cor. 12:1, 4–11.</ref>
+
De negen gaven van de Heilige Geest zijn 1) het woord van wijsheid, 2) het woord van kennis, 3) geloof, 4) genezing, 5) het verrichten van wonderen, 6) profetie, 7) het onderscheiden van geesten, 8) verschillende soorten tongen, 9) het uitleggen van tongen.<ref>I Korintiërs 12:1, 4–11.</ref>
  
The representative of the flame of the Holy Spirit to earth’s evolutions is the ascended master who occupies the office of [[Maha Chohan]]. The Holy Spirit is the Personal Impersonality of the Godhead and is positioned on the west side of the [[City Foursquare]].  
+
De vertegenwoordiger van de vlam van de Heilige Geest voor de evoluties van de aarde is de opgevaren meester die het ambt van de [[Special:MyLanguage/Maha Chohan|Maha Chohan]] bekleedt. De Heilige Geest is de Persoonlijke Onpersoonlijkheid van de Godheid, en is gepositioneerd aan de westkant van de [[Special:MyLanguage/City Foursquare|Vierkante Stad]].  
  
== See also ==
+
== Zie ook ==
  
[[Chart of Your Divine Self]]
+
[[Special:MyLanguage/Chart of Your Divine Self|Het Schema van je Goddelijke Zelf]]
  
[[Maha Chohan]]
+
[[Special:MyLanguage/Maha Chohan|Maha Chohan]]
  
== For more information ==
+
== Voor meer informatie ==
  
For teaching on the Holy Spirit in and as Nature, see {{CHM}}, pp. 324–26, 343–71, 461–66.
+
Voor leerlingen over de Heilige Geest in en als Natuur, zie {{CHM-nl}}, pp. 324–26, 343–71, 461–66.
  
== Sources ==
+
== Bronnen ==
  
{{SGA}}.
+
{{SGA-nl}}
  
 
<references />
 
<references />

Revision as of 12:47, 2 February 2021

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎español • ‎français • ‎português • ‎русский

De Derde Persoon van de Drie-eenheid; de alomtegenwoordigheid van God; de gespleten vuurtongen die het brandpunt zijn van de Vader-Moeder God, ook wel het heilige vuur genoemd; de energieën van het Leven die de kosmos doordringen. In de hindoedrie-eenheid van Brahma, Vishnu en Shiva correspondeert de Heilige Geest met Shiva, die bekend staat als de Vernietiger en Verlosser omdat zijn allesverterende Liefde, wanneer die wordt aangeroepen in de gebieden van Materie, de krachten van het kwaad bindt en de oorzaak en het gevolg van de wanscheppingen van de mens transmuteert, en hem dus verlost van de gevangenis van karma en diens duistere bewoners.

Prana is de essentie van de Heilige Geest die wij door de heiligvuuradem via de chakra’s in ons opnemen om de vier lagere lichamen te voeden. De Heilige Geest is het brandpunt van het evenwicht van de Vader-Moeder God in de witvuurkern van het bestaan. Het uitdrijven van lage geesten en onzuivere entiteiten wordt bewerkstelligd door het heilige vuur van de Heilige Geest uit naam van de Christus en de IK-BEN-DIE-IK-BEN. De negen gaven van de heilige Geest zijn krachten die aan de dienaren van de Heer worden overgebracht om dood en hel te binden en zijn werken op aarde te verrichten.

De Persoon en de Vlam van de Heilige Geest is de Vertrooster waarvan Jezus beloofde dat die zou komen toen onze Heer wegging – om ons te verlichten, te onderwijzen, en om alle dingen in onze herinnering te brengen die geliefde Jezus ons had geleerd, zowel in de hemel als op aarde.[1] Elke keer wanneer een zoon of dochter van God opvaart naar de Aanwezigheid van de IK-BEN-DIE-IK-BEN, daalt de Heilige Geest neer om de leemte op te vullen en de Aanwezigheid van de Heer op aarde te verheerlijken. Dit is het ritueel van de neerdaling van de Heilige Geest die door Jezus is beloofd aan zijn leerlingen toen de Meester zei: “Blijft gij in de stad van Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit den hoge”,[2] wat plaatsvond met Pinksteren.[3]

De negen gaven van de Heilige Geest zijn 1) het woord van wijsheid, 2) het woord van kennis, 3) geloof, 4) genezing, 5) het verrichten van wonderen, 6) profetie, 7) het onderscheiden van geesten, 8) verschillende soorten tongen, 9) het uitleggen van tongen.[4]

De vertegenwoordiger van de vlam van de Heilige Geest voor de evoluties van de aarde is de opgevaren meester die het ambt van de Maha Chohan bekleedt. De Heilige Geest is de Persoonlijke Onpersoonlijkheid van de Godheid, en is gepositioneerd aan de westkant van de Vierkante Stad.

Zie ook

Het Schema van je Goddelijke Zelf

Maha Chohan

Voor meer informatie

Voor leerlingen over de Heilige Geest in en als Natuur, zie Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, The Path of the Higher Self, volume 1 van de Climb the Highest Mountain® series., pp. 324–26, 343–71, 461–66.

Bronnen

Mark L. Prophet en Elizabeth Clare Prophet, Saint Germain over Alchemie

  1. Johannes 14:16, 26; 16:7.
  2. Lucas 24:49, 51.
  3. Handelingen 2:1–4.
  4. I Korintiërs 12:1, 4–11.