Difference between revisions of "Main Page/pl"

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
 
(7 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
<div align="center">[http://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/Main_Page?&setlang=en English] &nbsp;&bull;&nbsp; [http://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/Main_Page/es?&setlang=es Español] &nbsp;&bull;&nbsp; [http://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/Main_Page/pt?&setlang=pt Português]</div>
+
<div align="center">[http://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/Main_Page?&setlang=en English] &nbsp;&bull;&nbsp; [http://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/Main_Page/es?&setlang=es Español] &nbsp;&bull;&nbsp; [http://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/Main_Page/fr?&setlang=fr Français] &nbsp;&bull;&nbsp; [http://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/Main_Page/pl?&setlang=pl Polski] &nbsp;&bull;&nbsp; [http://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/Main_Page/pt?&setlang=pt Português] &nbsp;&bull;&nbsp; [http://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/Main_Page/ru?&setlang=ru Русский]</div>
  
 
==Witaj w Encyklopedii Wniebowstąpionych Mistrzów==
 
==Witaj w Encyklopedii Wniebowstąpionych Mistrzów==
Line 14: Line 14:
 
W wielu hasłach tematycznych znajdują się odsyłacze do zasobów, które umożliwiają wyszukanie bardziej szczegółowych informacji.  
 
W wielu hasłach tematycznych znajdują się odsyłacze do zasobów, które umożliwiają wyszukanie bardziej szczegółowych informacji.  
  
Encyklopedia Wniebowstąpionych Mistrzów zawiera obecnie {{NUMBEROFPAGES}} stron obejmujących {{NUMBEROFARTICLES}} unikatowe artykuły.
+
Encyklopedia Wniebowstąpionych Mistrzów zawiera obecnie {{NUMBEROFARTICLES}} unikatowe artykuły.
  
 
== Zaczynamy ==
 
== Zaczynamy ==
Line 53: Line 53:
 
== O Marku Prophecie i Elizabeth Prophet ==
 
== O Marku Prophecie i Elizabeth Prophet ==
  
Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet are pioneers in modern spirituality and internationally renowned authors. From the founding of The Summit Lighthouse in 1958, for more than forty years they set forth the teachings of the ascended masters—the immortal saints of East and West who have become one with God in the ritual of the ascension. They taught that the essential spiritual truths at the heart of all the world’s religions are the same, and they showed how spiritual seekers from any background can walk a path towards reunion with God.  
+
Mark L. Prophet i Elizabeth Clare Prophet są pionierami współczesnej  duchowości i znanymi na całym świecie autorami książek. Od założenia organizacji The Summit Lighthouse w 1958 roku, przez ponad czterdzieści lat rozpowszechniali nauki wniebowstąpionych mistrzów - nieśmiertelnych świętych Wschodu i Zachodu, którzy zjednoczyli się z Bogiem w rytuale wniebowstąpienia. Nauczali, że podstawowe prawdy duchowe, zawarte w samym sercu wszystkich religii świata, są takie same i pokazali, jak poszukiwacze duchowi, wywodzący się z różnych kręgów, mogą kroczyć ścieżką prowadzącą  do zjednoczenia z Bogiem.  
  
Among their most important contributions were to awaken the world to the science of the spoken Word and to promote the use of the violet flame for personal and planetary transformation. They have written more than 100 books, which have sold millions of copies around the world. Among their most important titles are ''The Lost Years of Jesus'', ''Fallen Angels and the Origins of Evil'' and ''Saint Germain On Alchemy''.
+
Wnieśli ogromny wkład w przebudzenie świata na naukę o Słowie mówionym, a także w rozpowszechnienie używania fioletowego płomienia do indywidualnej i planetarnej przemiany. Napisali ponad 100 książek, które sprzedały się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Spośród najważniejszych tytułów można wymienić: „Nieznane lata w życiu Jezusa”, „Upadli aniołowie i początki zła” oraz „Saint Germain o alchemii”.
 +
 
 +
To find out more about the teachings of the ascended masters, go to [https://www.summitlighthouse.org/ www.summitlighthouse.org]

Latest revision as of 16:24, 7 April 2022

English  •  Español  •  Français  •  Polski  •  Português  •  Русский

Witaj w Encyklopedii Wniebowstąpionych Mistrzów

Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet

Na tych stronach znajdziesz bogactwo informacji na temat

  • wniebowstąpionych mistrzów i ich nauk
  • metafizycznych i ezoterycznych koncepcji
  • duchowych wglądów w kwestie historyczne i społeczne

Przedstawione tu materiały stanowią kompilację opublikowanych prac i niepublikowanych wykładów i dyktand Marka L. Propheta i Elizabeth Clare Prophet. Każda pozycja została uzupełniona o materiały źródłowe.

W wielu hasłach tematycznych znajdują się odsyłacze do zasobów, które umożliwiają wyszukanie bardziej szczegółowych informacji.

Encyklopedia Wniebowstąpionych Mistrzów zawiera obecnie 2105 unikatowe artykuły.

Zaczynamy

Kliknij tutaj, aby wyszukać temat.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę tematów.

O Marku Prophecie i Elizabeth Prophet

Mark L. Prophet i Elizabeth Clare Prophet są pionierami współczesnej duchowości i znanymi na całym świecie autorami książek. Od założenia organizacji The Summit Lighthouse w 1958 roku, przez ponad czterdzieści lat rozpowszechniali nauki wniebowstąpionych mistrzów - nieśmiertelnych świętych Wschodu i Zachodu, którzy zjednoczyli się z Bogiem w rytuale wniebowstąpienia. Nauczali, że podstawowe prawdy duchowe, zawarte w samym sercu wszystkich religii świata, są takie same i pokazali, jak poszukiwacze duchowi, wywodzący się z różnych kręgów, mogą kroczyć ścieżką prowadzącą do zjednoczenia z Bogiem.

Wnieśli ogromny wkład w przebudzenie świata na naukę o Słowie mówionym, a także w rozpowszechnienie używania fioletowego płomienia do indywidualnej i planetarnej przemiany. Napisali ponad 100 książek, które sprzedały się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Spośród najważniejszych tytułów można wymienić: „Nieznane lata w życiu Jezusa”, „Upadli aniołowie i początki zła” oraz „Saint Germain o alchemii”.

To find out more about the teachings of the ascended masters, go to www.summitlighthouse.org