All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)<blockquote>Absolute God-Love complemented by Wisdom and the perfect devotion to the Will of God is the key to your [[adeptship]] which, I tell you, you can gain by this diligence in the exercise of the [[science of the spoken Word]], being mindful of all other requirements of the balancing of the threefold flame. And you will find that until you step from the outer periphery of the flame to its white fire core, your own [[Holy Christ Self]] does stand in the center and will release in answer to your call as much of that fohat as the Law will allow, as much as it is safe for you to have in your aura, given your present attainment.<ref>{{POWref|27|50A}}</ref></blockquote>
 h Spanish (es)<blockquote>El amor Divino absoluto cuando se complementa por la sabiduría y la  devoción perfecta a la Voluntad de Dios es la clave a su  [[Special:MyLanguage/adeptship|adeptado]] que, os digo, podéis obtener con esta diligencia en el ejercicio de la [[Special:MyLanguage/science of the spoken Word|ciencia de la Palabra hablada]], teniendo presente todos los demás requisitos del equilibrio de la llama trina. Y descubriréis que hasta que paséis de la periferia exterior de la llama a su núcleo de fuego blanco, vuestro propio [[Special:MyLanguage/Holy Christ Self|Santo Ser Cristo]] se parará en el centro y liberará en respuesta a vuestro llamado tanto de ese fohat como la Ley lo permita, y tanto como sea seguro que podáis tener en vuestra aura, dado vuestro logro actual.<ref>{{POWref-es|27|50A}}</ref></blockquote>
 h Polish (pl)<blockquote>Absolutna Boska Miłość, uzupełniona Mądrością i doskonałym wielbieniem Woli Bożej, jest kluczem do waszego [[Special:MyLanguage/adeptship|mistrzowstwa]], które, mówię wam, możecie osiągnąć dzięki tej pilności w ćwiczeniu się w [[Special:MyLanguage/science of the spoken Word|nauce o Słowie mówionym]], pamiętając o wszystkich innych wymogach do zrównoważenia troistego płomienia. I odkryjecie, że gdy przejdziecie z obrzeża płomienia do jego białego ognistego rdzenia, wasze [[Special:MyLanguage/Holy Christ Self|Święte Chrystusowe Ja]] znajduje się w centrum i wypuści w odpowiedzi na wasze wołanie tyle fohatu, na ile Prawo pozwoli, i tyle, ile jest bezpiecznie dla was, byście mieli go w waszej aurze, mając na uwadze stan waszego obecnego osiągnięcia.<ref>{{POWref|27|50A}} [Perły Mądrości tom 27 nr 50A]</ref></blockquote>