All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)<blockquote>I am your teacher, friend, and mentor of old; and I have come to claim you once again. At any hour of the day or night when you would be free of the bondage of mortality, call to me and I will send forth that golden ray to quicken, to awaken, to hallow the sacred ground beneath your feet made holy by your endeavor to be the fullness of the God Flame.<ref>Lanto, “Illumination for Transition: The Intensification of the Fires of Wisdom,” {{POWref|16|41|, October 14, 1973}}</ref></blockquote>
 h Polish (pl)<blockquote>Jestem od dawna waszym nauczycielem, przyjacielem i mentorem; i przyszedłem ponownie upomnieć się o was. W każdej godzinie dnia i nocy, kiedy będziecie chcieli uwolnić się z więzów śmiertelności, zawołajcie do mnie, a ja wyślę ten złoty promień, aby przyspieszyć, przebudzić, uświęcić święty grunt pod waszymi stopami, uświęcony waszym wysiłkiem bycia pełnią Boskiego Płomienia.<ref>Lanto, “Illumination for Transition: The Intensification of the Fires of Wisdom,” {{POWref|16|41|, October 14, 1973}} [„Oświecenie na tranzycję: intensyfikacja ogni mądrości”, „Perły mądrości”, tom. 16, nr 41, 14 października 1973 r.]</ref></blockquote>