All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)<blockquote>And in the hour when the energies of the Hierarchies of Taurus are passed to the Hierarchies of Gemini, then, I say, watch; for illumination’s golden flame shall sweep o’er the earth and inundate all with the holy fires of the opportunity to become a golden living sun, a Christed One. I say then, if you will give this prayer in that hour, this body shall withstand all other power. Say then: </blockquote>
 h Polish (pl)<blockquote>I w godzinie, kiedy energie Hierarchii Byka przeszły do Hierarchii Bliźniąt, wtedy, mówię, patrzcie; gdyż złoty płomień oświecenia ogarnie ziemię i zaleje wszystko świętymi ogniami sposobności do stania się złotym żywym słońcem, Człowiekiem Chrystusowym. Mówię zatem, że jeśli odmówicie tę modlitwę w tej godzinie, ciało to będzie odporne na wszelką inną moc. Powiedzcie zatem:</blockquote>