All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)::::In the name of Almighty God
::::I stand forth to challenge the night,
::::To raise up the Light,
::::To focus the consciousness of [[Gautama Buddha]]!
::::And I AM the thousand-petaled lotus flame!
::::And I come to bear it in his name!
::::I stand in Life this hour
::::And I stand with the scepter of Christ Power
::::To challenge the darkness,
::::To bring forth the Light,
::::To ensoul from starry heights
::::The consciousness of angels,
:::::Masters, [[Elohim]], sun-centers
::::And of all Life
::::That is the [[I AM Presence]] of each one!
::::I claim the Victory in God’s name.
::::I claim the Light of solar flame.
::::I claim the Light! I AM the Light!
::::I AM Victory! I AM Victory! I AM Victory!
::::For the Divine Mother and the Divine Manchild
::::And for the raising-up of the crown of Life
::::And the twelve starry focal points
::::That rejoice to see the salvation of our God
::::Right within my crown,
::::Right within the center of the Sun
::::Of Alpha—It is done!
 h Polish (pl)::::W imię Wszechmocnego Boga
::::powstałem, by rzucić wyzwanie nocy,
::::by podnieść Światło,
::::by zogniskować świadomość [[Special:MyLanguage/Gautama Buddha|Gautamy Buddy]]!
::::I JAM JEST płomieniem tysiącpłatkowego lotosu!
::::I przyszedłem nieść go w jego imię!
::::Jestem teraz w świadomości Życia
::::i trzymam berło Chrystusowej Mocy,
::::by zakwestionować ciemność,
::::by wnieść Światło,
::::by z gwiezdnych wyżyn
::::napełnić duszę świadomością aniołów,
:::::Mistrzów, [[Special:MyLanguage/Elohim|Elohim]], słonecznych centrów
::::i całego Życia,
::::którym jest [[Special:MyLanguage/I AM Presence|Obecność JAM JEST]] każdego!
::::Żądam Zwycięstwa w imię Boże.
::::Żądam Światła słonecznego płomienia.
::::Żądam Światła! JAM JEST Światłem!
::::JAM JEST Zwycięstwem! JAM JEST Zwycięstwem! JAM JEST Zwycięstwem!
::::Dla Boskiej Matki i Boskiego Dziecka-mężczyzny
::::i dla wzniesienia korony Życia
::::i dwunastu gwiezdnych punktów ogniskowych,
::::które radują się, gdy widzą ocalenie naszego Boga,
::::w samym wnętrzu mojej korony,
::::w samym centrum Słońca Alfy – Dokonało się!