All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)<blockquote>For do you know, the glow of the Buddha upon the crown creates the golden halo that you have seen of old as the archetype of the sun’s descending to unfold the miracle of Life, the golden sphere of eternity. Wear then the halo of the [[Brothers of the Golden Robe]], and wear the golden robe. And know that in the wisdom of the Mother, in the wisdom of the Father is to be found the wisdom of the [[Divine Manchild]].</blockquote>
 h Polish (pl)<blockquote>Bo czy wiecie, blask Buddy tworzy nad koroną złotą aureolę, którą znacie od dawna jako archetyp zstępującego słońca, by odsłonić cud Życia, złotą sferę wieczności. Noście zatem aureolę [[Special:MyLanguage/Brothers of the Golden Robe|Braci Złotej Szaty]] i noście złotą szatę. I wiedzcie, że w mądrości Matki, w mądrości Ojca odnajduje się mądrość [[Special:MyLanguage/Divine Manchild|Dzieciątka Boskiego]].</blockquote>