Translations:Fohat/1/pl

From TSL Encyclopedia
Revision as of 06:44, 1 August 2021 by Aneta Pers (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Koncentracja wypuszczonego świętego ognia, twórcze Światło/Energia, które jest wypuszczane w odpowiedzi na  Słowo mówione; nieodgadniona elektryczna  świadomości kosmicznej, napędzająca siła życiowa, która - gdy zostaje przywołana do działania przez boski fiat [rozporządzenie, rozkaz] - wprawia w ruch ewolucje wszechświata, układ galaktyczny lub słoneczny czy pojedynczą ludzką istotę od rozpoczęcia aż po ukończenie misji. Nieskończona najwyższa siła stojąca za wszystkimi siłami pomocniczymi.