Translations:Fohat/3/pl

From TSL Encyclopedia
Revision as of 06:35, 1 August 2021 by Aneta Pers (talk | contribs) (Created page with "<blockquote>Błogosławieni, fohatyczne klucze są formułami molekularnymi, które służą do specjalnego wypuszczenia energii z czakr. Te energie, gdy są zakodowane w pewn...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Błogosławieni, fohatyczne klucze są formułami molekularnymi, które służą do specjalnego wypuszczenia energii z czakr. Te energie, gdy są zakodowane w pewnych przejawieniach, mogą sprowadzić na plan Materii dowolną formę manifestacji, dowolną intensywność siedmiu promieni do konkretnego działania lub wyzwania.[1]

  1. Pearls of Wisdom, vol. 24, no. 43.