Difference between revisions of "Translations:Fohat/5/pl"

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "<blockquote>Ognisto-białym rdzeniem każdego płomienia jest fohat. A wypuszczenie tego ognia w celu stworzenia i zniszczenia materii jest dokonywane przez tych, którzy staj...")
 
 
Line 1: Line 1:
<blockquote>Ognisto-białym rdzeniem każdego płomienia jest fohat. A wypuszczenie tego ognia w celu stworzenia i zniszczenia materii jest dokonywane przez tych, którzy stają się mistrzami świętego ognia dzięki praktyce, używaniu płomienia i dekretu oraz absolutnej bezinteresownej miłości.</blockquote>
+
<blockquote>Ognisto-białym rdzeniem każdego płomienia jest fohat. A wypuszczenie tego ognia w celu stworzenia i zniszczenia materii jest dokonywane przez tych, którzy stają się mistrzami świętego ognia dzięki praktyce, używaniu płomienia i [[Special:MyLanguage/decree|dekretu]] oraz absolutnej bezinteresownej miłości.</blockquote>

Latest revision as of 06:47, 1 August 2021

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Fohat)
<blockquote>The white-fire core of each and every flame is the fohat. And the release of that fire for the creation and the uncreation of matter is accomplished by those who become masters of the sacred fire by practice, by exercising the flame and the [[decree]], and by absolute unselfed love.</blockquote>
Translation<blockquote>Ognisto-białym rdzeniem każdego płomienia jest fohat. A wypuszczenie tego ognia w celu stworzenia i zniszczenia materii jest dokonywane przez tych, którzy stają się mistrzami świętego ognia dzięki praktyce, używaniu płomienia i [[Special:MyLanguage/decree|dekretu]] oraz absolutnej bezinteresownej miłości.</blockquote>

Ognisto-białym rdzeniem każdego płomienia jest fohat. A wypuszczenie tego ognia w celu stworzenia i zniszczenia materii jest dokonywane przez tych, którzy stają się mistrzami świętego ognia dzięki praktyce, używaniu płomienia i dekretu oraz absolutnej bezinteresownej miłości.