Translations:Fohat/5/pl

From TSL Encyclopedia
Revision as of 06:38, 1 August 2021 by Aneta Pers (talk | contribs) (Created page with "<blockquote>Ognisto-białym rdzeniem każdego płomienia jest fohat. A wypuszczenie tego ognia w celu stworzenia i zniszczenia materii jest dokonywane przez tych, którzy staj...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ognisto-białym rdzeniem każdego płomienia jest fohat. A wypuszczenie tego ognia w celu stworzenia i zniszczenia materii jest dokonywane przez tych, którzy stają się mistrzami świętego ognia dzięki praktyce, używaniu płomienia i dekretu oraz absolutnej bezinteresownej miłości.