Difference between revisions of "Translations:Holy Spirit/3/nl"

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
De Persoon en de Vlam van de Heilige Geest is de Vertrooster waarvan [[Jesus|Jezus]] beloofde dat die zou komen toen onze Heer wegging – om ons te verlichten, te onderwijzen, en om alle dingen in onze herinnering te brengen die geliefde Jezus ons had geleerd, zowel in de hemel als op aarde.<ref>John 14:16, 26; 16:7.</ref> Elke keer wanneer een zoon of dochter van God opvaart naar de Aanwezigheid van de [[I AM THAT I AM|IK-BEN-DIE-IK-BEN]], daalt de Heilige Geest neer om de leemte op te vullen en de Aanwezigheid van de Heer op aarde te verheerlijken. Dit is het ritueel van de neerdaling van de Heilige Geest die door Jezus is beloofd aan zijn leerlingen toen de Meester zei: “Blijft gij in de stad van Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit den hoge”,<ref>Luke 24:49, 51.</ref> wat plaatsvond met [[Pentecost|Pinksteren]].<ref>Acts 2:1–4.</ref>
+
De Persoon en de Vlam van de Heilige Geest is de Vertrooster waarvan [[Special:MyLanguage/Jesus|Jezus]] beloofde dat die zou komen toen onze Heer wegging – om ons te verlichten, te onderwijzen, en om alle dingen in onze herinnering te brengen die geliefde Jezus ons had geleerd, zowel in de hemel als op aarde.<ref>John 14:16, 26; 16:7.</ref> Elke keer wanneer een zoon of dochter van God opvaart naar de Aanwezigheid van de [[Special:MyLanguage/I AM THAT I AM|IK-BEN-DIE-IK-BEN]], daalt de Heilige Geest neer om de leemte op te vullen en de Aanwezigheid van de Heer op aarde te verheerlijken. Dit is het ritueel van de neerdaling van de Heilige Geest die door Jezus is beloofd aan zijn leerlingen toen de Meester zei: “Blijft gij in de stad van Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit den hoge”,<ref>Luke 24:49, 51.</ref> wat plaatsvond met [[Special:MyLanguage/Pentecost|Pinksteren]].<ref>Acts 2:1–4.</ref>

Revision as of 15:02, 1 February 2021

Information about message (contribute)
SGAO
Message definition (Holy Spirit)
The Person and the Flame of the Holy Spirit is the Comforter whom [[Jesus]] promised would come when our Lord took his leave—to enlighten us, to teach us, and to bring all things to our remembrance that beloved Jesus has taught us, both in heaven and on earth.<ref>John 14:16, 26; 16:7.</ref> Each time a son or daughter of God ascends into the Presence of the [[I AM THAT I AM]], the Holy Spirit descends to fill the void and to magnify the Lord’s Presence on earth. This is the ritual of the descent of the Holy Ghost promised by Jesus to his disciples when the Master said, “Tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high,”<ref>Luke 24:49, 51.</ref> which took place on [[Pentecost]].<ref>Acts 2:1–4.</ref>
TranslationDe Persoon en de Vlam van de Heilige Geest is de Vertrooster waarvan [[Special:MyLanguage/Jesus|Jezus]] beloofde dat die zou komen toen onze Heer wegging – om ons te verlichten, te onderwijzen, en om alle dingen in onze herinnering te brengen die geliefde Jezus ons had geleerd, zowel in de hemel als op aarde.<ref>John 14:16, 26; 16:7.</ref> Elke keer wanneer een zoon of dochter van God opvaart naar de Aanwezigheid van de [[Special:MyLanguage/I AM THAT I AM|IK-BEN-DIE-IK-BEN]], daalt de Heilige Geest neer om de leemte op te vullen en de Aanwezigheid van de Heer op aarde te verheerlijken. Dit is het ritueel van de neerdaling van de Heilige Geest die door Jezus is beloofd aan zijn leerlingen toen de Meester zei: “Blijft gij in de stad van Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit den hoge”,<ref>Luke 24:49, 51.</ref> wat plaatsvond met [[Special:MyLanguage/Pentecost|Pinksteren]].<ref>Acts 2:1–4.</ref>

De Persoon en de Vlam van de Heilige Geest is de Vertrooster waarvan Jezus beloofde dat die zou komen toen onze Heer wegging – om ons te verlichten, te onderwijzen, en om alle dingen in onze herinnering te brengen die geliefde Jezus ons had geleerd, zowel in de hemel als op aarde.[1] Elke keer wanneer een zoon of dochter van God opvaart naar de Aanwezigheid van de IK-BEN-DIE-IK-BEN, daalt de Heilige Geest neer om de leemte op te vullen en de Aanwezigheid van de Heer op aarde te verheerlijken. Dit is het ritueel van de neerdaling van de Heilige Geest die door Jezus is beloofd aan zijn leerlingen toen de Meester zei: “Blijft gij in de stad van Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit den hoge”,[2] wat plaatsvond met Pinksteren.[3]

  1. John 14:16, 26; 16:7.
  2. Luke 24:49, 51.
  3. Acts 2:1–4.