Translations:Holy Spirit/3/nl

From TSL Encyclopedia
Revision as of 15:11, 1 February 2021 by Marnix (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

De Persoon en de Vlam van de Heilige Geest is de Vertrooster waarvan Jezus beloofde dat die zou komen toen onze Heer wegging – om ons te verlichten, te onderwijzen, en om alle dingen in onze herinnering te brengen die geliefde Jezus ons had geleerd, zowel in de hemel als op aarde.[1] Elke keer wanneer een zoon of dochter van God opvaart naar de Aanwezigheid van de IK-BEN-DIE-IK-BEN, daalt de Heilige Geest neer om de leemte op te vullen en de Aanwezigheid van de Heer op aarde te verheerlijken. Dit is het ritueel van de neerdaling van de Heilige Geest die door Jezus is beloofd aan zijn leerlingen toen de Meester zei: “Blijft gij in de stad van Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit den hoge”,[2] wat plaatsvond met Pinksteren.[3]

  1. Johannes 14:16, 26; 16:7.
  2. Lucas 24:49, 51.
  3. Handelingen 2:1–4.