Translations:Lanto's Prayer/6/pl

From TSL Encyclopedia
Revision as of 06:32, 26 July 2021 by Aneta Pers (talk | contribs) (Created page with "<blockquote>I w godzinie, kiedy energie Hierarchii Byka przeszły do Hierarchii Bliźniąt, wtedy, mówię, patrzcie; gdyż złoty płomień oświecenia ogarnie ziemię i zale...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

I w godzinie, kiedy energie Hierarchii Byka przeszły do Hierarchii Bliźniąt, wtedy, mówię, patrzcie; gdyż złoty płomień oświecenia ogarnie ziemię i zaleje wszystko świętymi ogniami sposobności do stania się złotym żywym słońcem, Człowiekiem Chrystusowym. Mówię zatem, że jeśli odmówicie tę modlitwę w takiej godzinie, ciało to będzie odporne na wszelką inną moc. Powiedzcie zatem: