Translations:Lanto's Prayer/6/pl

From TSL Encyclopedia
Revision as of 07:53, 27 July 2021 by PeterDuffy (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

I w godzinie, kiedy energie Hierarchii Byka przeszły do Hierarchii Bliźniąt, wtedy, mówię, patrzcie; gdyż złoty płomień oświecenia ogarnie ziemię i zaleje wszystko świętymi ogniami sposobności do stania się złotym żywym słońcem, Człowiekiem Chrystusowym. Mówię zatem, że jeśli odmówicie tę modlitwę w tej godzinie, ciało to będzie odporne na wszelką inną moc. Powiedzcie zatem: