Difference between revisions of "Translations:Lanto's Prayer/9/pl"

From TSL Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "<blockquote>Bo czy wiecie, blask Buddy tworzy nad koroną złotą aureolę, którą znacie od dawna jako archetyp zstępującego słońca, by odsłonić cud Życia, złotą sf...")
 
Line 1: Line 1:
<blockquote>Bo czy wiecie, blask Buddy tworzy nad koroną złotą aureolę, którą znacie od dawna jako archetyp zstępującego słońca, by odsłonić cud Życia, złotą sferę wieczności. Noście zatem aureolę Braci Złotej Szaty i noście złotą szatę. I wiedzcie, że w mądrości Matki, w mądrości Ojca odnajduje się mądrość Boskiego Dziecka-Mężczyzny.
+
<blockquote>Bo czy wiecie, blask Buddy tworzy nad koroną złotą aureolę, którą znacie od dawna jako archetyp zstępującego słońca, by odsłonić cud Życia, złotą sferę wieczności. Noście zatem aureolę Braci Złotej Szaty i noście złotą szatę. I wiedzcie, że w mądrości Matki, w mądrości Ojca odnajduje się mądrość Boskiego Dziecka-Mężczyzny.</blockquote>

Revision as of 06:37, 26 July 2021

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Lanto's Prayer)
<blockquote>For do you know, the glow of the Buddha upon the crown creates the golden halo that you have seen of old as the archetype of the sun’s descending to unfold the miracle of Life, the golden sphere of eternity. Wear then the halo of the [[Brothers of the Golden Robe]], and wear the golden robe. And know that in the wisdom of the Mother, in the wisdom of the Father is to be found the wisdom of the [[Divine Manchild]].</blockquote>
Translation<blockquote>Bo czy wiecie, blask Buddy tworzy nad koroną złotą aureolę, którą znacie od dawna jako archetyp zstępującego słońca, by odsłonić cud Życia, złotą sferę wieczności. Noście zatem aureolę Braci Złotej Szaty i noście złotą szatę. I wiedzcie, że w mądrości Matki, w mądrości Ojca odnajduje się mądrość Boskiego Dziecka-Mężczyzny.</blockquote>

Bo czy wiecie, blask Buddy tworzy nad koroną złotą aureolę, którą znacie od dawna jako archetyp zstępującego słońca, by odsłonić cud Życia, złotą sferę wieczności. Noście zatem aureolę Braci Złotej Szaty i noście złotą szatę. I wiedzcie, że w mądrości Matki, w mądrości Ojca odnajduje się mądrość Boskiego Dziecka-Mężczyzny.