Translations:Lanto's Prayer/9/pl

From TSL Encyclopedia
Revision as of 06:37, 26 July 2021 by Aneta Pers (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Bo czy wiecie, blask Buddy tworzy nad koroną złotą aureolę, którą znacie od dawna jako archetyp zstępującego słońca, by odsłonić cud Życia, złotą sferę wieczności. Noście zatem aureolę Braci Złotej Szaty i noście złotą szatę. I wiedzcie, że w mądrości Matki, w mądrości Ojca odnajduje się mądrość Boskiego Dziecka-Mężczyzny.